ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การวิเคราะห์พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
อาจารย์อุลิช ดิษฐปราณีต, อาจารย์ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, นายกิตติบดี หงส์มาก, นยวรวิทย์ เซี่ยงไฮ้
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00