ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อผลิตซ้ำเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดจันทบุรี
-
อาจารย์ขวัญศิริ เจริญทรัพย์, อาจารย์จำลอง แสนเสนาะ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2559
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
-
-
-
-
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 09:35:45