ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การปรับปรุงมาตรการการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าที่ยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
-
อาจารย์ชุตาภา คุณสุข, อาจารย์วิรังรอง กรินทร์ธัญญกิจ, อาจารย์พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา(บุคคลภายนอก)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 11:12:23