ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาหินแกรนิตจังหวัดตากเพื่อเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์
-
อาจารย์ภัทรา ศรีสุโข, อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา, อาจารย์จรรยพร วิทยารัฐ
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 13:29:17