ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การวิจัยเส้นใยจากกาบหมากเพื่อพัฒนาเป็นเคหะสิ่งทอ
-
อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์, อาจารย์ณภัค แสงจันทร์, อาจารย์จุฑาทิพย์ นามวงษ์
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 14:46:37