ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาสารจับตัวที่เหมาะสมในการผลิตซุปก้อนก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
-
ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์, อาจารย์กุลพร พุทธมี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-29 14:54:40