ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การขยายพันธุ์เนตรม่วงในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์
In vitro Propagation for Conservation of Microchirita purpurea D.J.Midleton
พรพรรณ สุขุมพินิจ และ สราวุธ แสงสว่างโชติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2561
เนตรม่วง (Microchirita purpurea D.J.Midleton
Net Muang (Microchirita purpurea D.J.Midleton
วงศ์ชาฤๅษี, แก่งหางแมว, การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
Family Gesneriaceae, Kaeng Hang Maeo, In vitro culture
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-30 16:12:04

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด