ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ข้อเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการกระทำของช้างป่า : กรณีศึกษาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
-
ใยแก้ว ศีลรักษ์, ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, อุลิช ดิษฐปราณีต และ วรัญญา พรพรรณ
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2559
-
-
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-01-28 15:43:47

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด