ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

สารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข้าวพันธุ์ลายปลาทอง
Active Compounds and Antioxidant Activities of Lai Pla Thong Rice Extracts
พิมใจ สุวรรณวงค์ , วัชรี วรัจฉรียกุล และ สิริกร ชัสวิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 14:14:52