ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า
Effect of Brown Seaweed on the Growth of Chinese Kale
สุทิศา ชัยกุล, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และ จันทนิภา มะณีมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 15:32:01