ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดชันโรงในจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล, อาจารย์ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์, ว่าที่เรือตรีวัชรวิทย์ รัศมี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00