ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวด้วยบาร์โค้ดสองมิติในพื้นที่ตราด, จันทบุรี และระยอง
-
นางสาวขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์, นายปรัชญา ใจสุทธิ, นายชวรัตน์ ตระกูลคำวิไล
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 14:54:57