ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ปัญหาการคุ้มครองแรงงานที่รับไปทำที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 : ศึกษาเฉพาะผู้รับงานไปทำที่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
-
อาจารย์ณัชชา ฮาเกมันน์, อาจารย์ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์, อาจารย์กุลปราณี ศรีใย
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-29 14:50:36